Już 10 października Turniej Szachowy i Puchar Wójta Gminy Kościerzyna w Zespole Szkół w Wielkim Podlesiu.

Szczegóły http://www.koscierzyna.pl/home/Zapowiedzi/III-Turniej-Szachowy-w-Wielkim-Podlesiu.aspx

 

Oto skład nowego Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Wielkim Podlesiu:

Agnieszka Brauer - przewodniczaca

Michał Kalinowski - zastępca przewodniczącego

Grzegorz Hinc - skarbnik

Natalia Brauer - sekretarz

Oliwier Dułak - członek

Michał Czucha - członek

Patrycja Szreder - członek

Ewelina Doczyk - członek

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego został pan Tomasz Glaza

Gratulujemy!

 

25 września 2015r. uczniowie z klas I, II i III szkoły podstawowej wzięli udział w festynie przyrodniczym „Czas na grzyby” w Zielonej Szkole w Schodnie podczas którego, edukowano naszych uczniów o różnorodności i znaczeniu grzybów w przyrodzie.

Więcej…

 

21 séwnika 2015 rokù jachalë më do Kòscérznë na "Kaszëbsczé weselé". Nigle zaczął sã przedstôwk òdbëła sã ùczba ò zwëkach w restaùracjë "Kòscérzanka". Apartnym gòscã na ni béł aktor z karna "Chmielanie"-TadeùszPLESKOT Makòwsczi.  Nie kòżdi z naji wiedzôł ò chmielu miast pasyka ù młodi pani, drużbie chtërën rôcził całą wies na weselé abò ò tim, że òdbiwało sã to we wtórczi. Zachë ti rësziło karno "Chmielanie" dającé òbrôzk wesela òd polterabendu do kòrkòwégò tuńca. Nôwicy redotë dôł widzôm "białczën tuńc" czedë wszëtcë mòglë zatuńcowac z młodima.

Więcej…

 

19 séwnika piãkno swiécëło słùńce, dzãka temù wanoga z ùczniama VI klasë stała sã samą redotą.

Ùczastnicë wanodżi jachalë do Juszków, żebë òbzérac ną (ju za dwa lata) 800-latną wies. Żebë do ni trafic przejéżdżalë lasem badającë jak czëtac topògraficzné mapë. Dowiedzelë sã jak wëzdrza wies w czasach Remùsowich, co dzejało sã w szkòle sto lat temù, jaczé nôzwëska pòchòdzą z Juszków i czemù łoni gôdalë "Biédni jak kòzë w Juszkach". Wanoga zakùńczała sã ògniszczã w Stawiskach, pò jaczim wszëtcë rëgnãlë dodóm.

Rôczimë wszëtczich do robieniô kòłowëch kartów, żebë taczi ùczbë w pòlu mògłë sã co rôz òdbiwac :)

Więcej…